Próby wątrobowe, znane również jako badania biochemiczne wątroby, to zestaw badań laboratoryjnych mających na celu ocenę funkcji wątroby oraz wykrycie ewentualnych uszkodzeń tego narządu. Choć nazwa „próby wątrobowe” jest umowna i historyczna, to w praktyce medycznej termin ten nadal bywa stosowany. Badania te pozwalają na ocenę integralności miąższu wątroby oraz stopnia ewentualnego uszkodzenia narządu.

1

Kiedy warto przeprowadzić badania biochemiczne wątroby?

Badania wątroby warto przeprowadzać profilaktycznie raz w roku. Są one szczególnie ważne w przypadku podejrzenia chorób wątroby, zatruć i u osób z problemami alkoholowymi. Dodatkowym wskazaniem do ich wykonania mogą być objawy takie jak: nudności i wymioty, biegunki, ból pod żebrami lub w klatce piersiowej, regularne krwawienia z nosa i dziąseł, wzdęcia i gwałtowna utrata masy ciała.

Objawy te, zwłaszcza gdy występują wspólnie, mogą świadczyć o problemach z wątrobą i wymagają konsultacji z lekarzem. Na podstawie wyników badań może on ocenić funkcje metaboliczne i wydzielnicze wątroby. Tzw. próby wątrobowe pozwalają także określić ewentualny stopień uszkodzenia komórek tego narządu.

Główne badania laboratoryjne w diagnostyce chorób wątroby

Badania biochemiczne wątroby polegają na oznaczeniu stężenia wybranych enzymów. Najczęściej są nimi:

  • Aminotransferaza alaninowa (ALT) – enzym występujący głównie w cytoplazmie hepatocytów.
  • Aminotransferaza asparaginowa (AST) – występuje zarówno w mitochondriach, jak i cytoplazmie komórek wątrobowych.
  • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) – enzym błonowy, którego aktywność jest obserwowana w wielu narządach, w tym w wątrobie.
  • Fosfataza zasadowa (ALP) – enzym wykorzystywany w diagnostyce cholestazy. ALP jest produkowany nie tylko w wątrobie, ale także w kościach, jelicie i łożysku.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie wartości poszczególnych enzymów mogą świadczyć o różnych zaburzeniach i chorobach. W przypadku diagnostyki problemów z wątrobą porównuje się ze sobą poszczególne parametry.

O czym mogą świadczyć wyniki prób wątrobowych?

Wyniki badań biochemicznych wątroby (potocznie „prób wątrobowych”) pomagają zdiagnozować uszkodzenia i choroby wątroby. Lekarz dokonuje interpretacji wyników, przyglądając się wartościom poszczególnych parametrów oraz ich stosunkom. I tak:

  • Zwiększenie aktywności AST i ALT w stosunku do ALP może wskazywać na uszkodzenie wątrobowokomórkowe.
  • Zwiększenie aktywności ALP w stosunku do AST i ALT może świadczyć o uszkodzeniu cholestatycznym.
  • W chorobach cholestatycznych wzrost stężenia bilirubiny może świadczyć o utracie ponad połowy zdolności wydzielniczych wątroby.
  • W przypadku alkoholowej choroby wątroby, aktywność AST jest zwykle większa niż ALT.

Pamiętaj, że wyniki badań należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Podsumowując, próby wątrobowe są ważnym narzędziem w diagnostyce chorób wątroby. Pozwalają one na wczesne wykrycie problemów związanych z funkcjonowaniem wątroby, co często umożliwia podjęcie skutecznego leczenia i zapobiegania dalszym komplikacjom. Podstawowe badania wątroby można wykonać w Punktach Pobrań, dostępnych niemal w każdym większym mieście.